3. januára 2016

New Year, New Start!


Ako ste silvestrovali? My sme si odskočili na neďalekú Moravu do hotela Buchlov. Veľmi príjemné prostredie, perfektná spoločnosť, krásna príroda, len škoda, že hrad nie je prístupný verejnosti. Konečne riadne prituhlo a mohla som na seba navrstviť svoj "eskimácky" outfit. Ku koncoročným oslavám patrí aj bilancovanie a hodnotenie roka starého, no tiež prípravy a predsavzatia do roka nového. Ako to máte vy, dávate si novoročné predsavzatia pravidelne? Ja som sa tentokrát rozhodla, že si dám len jediné, no pre mňa veľmi dôležité predsavzatie, a to BYŤ ŠŤASTNÁ. Spôsobov ako to dosiahnuť je veľa, na svojej vlastnej spokojnosti a šťastí chcem v priebehu roka pracovať viac než doteraz, vo viacerých sférach života, o čo sa s Vami, mojimi vernými čitateľmi, plánujem pravidelne deliť tu na mojom blogu. Keď budem svoje čiastkové ciele zdieľať takto verejne, bude ma to možno viac motivovať a nevzdám sa tak ľahko. Život sa predsa začína tam, kde končí naša zóna pohodlia. Treba z nej vykročiť a začať si plniť svoje sny. Tak poďme na to! :)


How did you spend your New Year's Eve? We went for a few days getaway to Hotel Buchlov in Morava, Czech Republic. It was very nice, great company, beautiful nature, but unfortunately the Buchlov castle was not open for public. The weather is finally wintery and cold so I had to pick one of my "eskimo" outfits. What about you and your New Year's resolution? Do you put any every year? This year I decided to have only one resolution - BE HAPPY. There are many ways how to accomplish it. I really want to be satisfied and happy this year and I will work for it as hard as I can. Of course I will share my journey to happiness with you, my lovely readers and followers. Maybe this will keep me motivated and I will not give it up this time. Life begins at the end of our comfort zone, we need to step out and start to make the dreams come true. So let's do it! :)

Baby, it's cold outside!
parka - topshop 

Hrad Buchlov/Buchlov Castle

1.1.2016 sme sa zobudili do tohto! :)
1.1.2016 we woke up to this! :)

Ešte jedna silvestrovská prskavková s mojou Lenkou fromlenka.sk.
One more from New Year's celebration with my Lenka from fromlenka.sk.Majte krásny a úspešný rok 2016 priatelia!
Happy New Year 2016 my friends!
SHARE:

2 komentáre

Blogger Template Created by pipdig