27. augusta 2012

Introducing CrossFit

CrossFit je športové odvetvie, program na rozvoj kondície, kombinujúci rôzne tréningové metódy a náradie. Využíva sa v ozbrojených zložkách, špeciálnych jednotkách, v tréningu bojových umení a v športovej príprave. V poslednom čase si získava čoraz viac priaznivcov aj medzi bežnou populáciou. Na Slovensku ešte CrossFit nie je veľmi rozšírený.

Začiatky CrossFitu siahajú do 70. rokov dvadsiateho storočia. V roku 1970 bývalý športový gymnasta Greg Glassman dostal nápad, ako vytvoriť úplne novú tréningovú metódu (www.CrossFit.com, What is CrossFit, Jún 2011).
  Skombinoval gymnastické prvky, cviky s vlastnou váhou, so závažiami a rôznym náradím s cieľom zabezpečiť všestranný rozvoj športovca. Postupne sa objavili rôzne inovácie, ktoré obsah ešte obohatili. 

Glassman začal  vo svojej garáži v Santa Cruz v Kalifornii, ktorá bola dlhé roky jedinou "CrossFit" telocvičňou. Neskôr sa CrossFit rozšíril po amerických stredných školách a športových kluboch ako súčasť prípravy športovcov. Až v 90-tych rokoch "združenie" CrossFit preniklo aj za hranice USA. V roku 2001 bola spustená internetová stránka, ktorá prináša členským telocvičniam nové informácie o dianí vo svete CrossFitu.Podľa zakladateľa Grega Glassma, CrossFit nie je jednostranne zameraný fitness program, ale snaží sa rovnomerne rozvíjať všetkých 10 čiastkových schopností: odolnosť srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, vytrvalosť, silu, kĺbovú pohyblivosť, výbušnosť, rýchlosť, koordináciu, rovnováhu a presnosť. 

Preto CrossFit nie je vhodný pre športovcov, ktorí sa špecializujú na jednu konkrétnu pohybovú schopnosť. Avšak pre ľudí, ktorí nemajú žiadny špecifický cieľ a chcú len zlepšiť svoju kondíciu, vyformovať postavu alebo získať určitú športovú všestrannosť, je CrossFit optimálne riešenie. Rovnako ako pre športovcov v rámci všeobecnej kondičnej prípravy.
Cvičenia využívané v CrossFite môžme rozdeliť do troch kategórii:

  1. Cvičenia so závažím:  drepy, čelné drepy,  mŕtve ťahy, vzpieračské cviky (nadhod a trh), tlaky na ramená...
  2. Gymnastické cvičenia: zhyby, kľuky, kľuky na bradlách, výskoky na lavičku, kruhy a iné cviky s vlastnou váhou tela.
  3. Cyklické pohyby aeróbneho charakteru: beh, preskoky švihadla, šprinty, veslovanie (na trenažéri).

Využívajú sa tri základné tréningové rozpisy:

  1. Jeden cvik, tzv. "singlet": Vykonáva sa len jeden z horeuvedených cvikov, napríklad sedem sérii mŕtveho ťahu predstavuje základ tréningu.
  2. Kombinácia dvoch cvikov: skladá sa z 2 cvikov. Napríklad tzv."thruster" 1 v kombinácii so zhybom.
  3. Trojkombinácie: skladajú sa z 3 cvikov, obvykle obsahujú po jednom cvičení z každej kategórie, napríklad beh na 400m, 21 švihov s kettlebelom a 12 zhybov.


Medzi nesporné výhody CrossFitu určite patrí jeho všestranné zameranie - snaží sa rovnomerne rozvíjať všetky zložky telesnej zdatnosti. Väčšina ľudí totiž vyniká v 1 alebo niekoľkých disciplínach, no v ostatných zaostávajú. Napríklad borci, čo tlakujú 200kg, často nevládzu zabehnúť 3km, na druhej strane maratónsky bežec môže mať problém pri sťahovaní nábytku. CrossFit pomáha tieto nedostatky odstrániť, preto je vhodné zaradiť ho aspoň z času na čas ako zmenu jednostranne zameraného tréningu.

Ďalším pozitívom je pestrosť. Veľa fitness programov je monotónnych, stále sa opakujú tie isté cviky vykonávané tou istou formou, čo cvičencov nudí a odrádza. Naopak, v CrossFite v podstate neexistujú 2 rovnaké tréningy. Obmieňa sa široká paleta cvikov, ktoré sa môžu kombinovať rôznym spôsobom. Navyše je vhodný pre každého, lebo po určitých úpravách môže daný tréning absolvovať väčšina ľudí. Nebudú však robiť tlaky so 60kg, ako pôvodne stálo v rozpise programu, ale len s 20kg... Tiež sa dá prispôsobiť čas alebo počet opakovaní.

V neposlednom rade, CrossFit núti človeka "makať" naplno. Mnoho cvičencov vo fitnesscentrách nedodržiava predpísané tempo, naťahujú prestávky, zľahčujú si série. Pri CrossFite človek musí vydať zo seba maximum lebo je limitovaný časom a počtom opakovaní. Každý, kto má aspoň čiastočne súťaživého ducha, sa bude snažiť zlepšovať svoje výkony z tréningu na tréning.

zdroj:www.sportujeme.sk


SHARE:

Žiadne komentáre

Zverejnenie komentára

Blogger Template Created by pipdig